Montáž garniže krok za krokom

Ako postupovať pri inštalácii garniže?
Tu sú náčrty, ktoré dúfame, že vám pomôžu pri montáži zakúpenej garniže.


Ešte pred kúpou garniže si vypočítajte jej potrebnú dĺžku. Postupujte nasledovne:
šírka okna + 30 50 cm = dĺžka garniže
Vzdialenosť medzi garnížou a okenným rámom by mala byť minimálne 5 cm, aby sa zabezpečilo, že nič nebude brániť pri otváraní okna.Ak už máte garnižu zakúpenú, tu je stručný návod, ako ju bezpečne namontujete:1. krok

Určite vodorovnú čiaru v mieste, kam chcete umiestniť garnižu, použite vodováhu a pravítko.2. krok

V potrebnej vzdialenosti od rohu okna si naznačte a vyvŕtajte otvory s potrebnými rozmery (hrúbku vrtáka prispôsobte rozmerom hmoždinky priloženej ku garniži).


3. krok

Pomocou priložených skrutiek upevnite na stenu držiaky.
4. krok

Nainštalujte garnižovú tyč a zarovnajte jej pozíciu vzhľadom k oknu. Nezabudnite na tyč nasunúť krúžky. Upevnite na konce tyče koncovky.


V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.